Norsk Kunde

Her kan man se innerlining til teltet samt stole, stoleovertræk og borde.